9.375 SKATEDIY white dipped bucket

$46.00

Image of 9.375 SKATEDIY white dipped bucket

9.375 wide x 32.5 long
14.25 wheelbase
7.25 nose
6.9 tail

Share

Image of 9.375 SKATEDIY white dipped bucket Image of 9.375 SKATEDIY white dipped bucket